Doradcze i marketingowe

Sprawnie przeprowadzamy analizę słabych i mocnych stron przedsięwzięcia, weryfikujemy zagrożenia i wskazujemy szanse uwzględniając otocznie i docelowe rynki klientów.

Tworzymy biznes plany inwestycji, plany marketingowe istniejących organizacji. Wskazujemy co i jak należy usprawnić, uczymy nowych narzędzi marketingowych.